مجله تکنولوژی

تفاوت کربنات سدیم سبک و سنگین

تفاوت کربنات سدیم سبک و سنگین اگر شما جزء آن دسته از افراد هستید که به دنبال تفاوت کربنات سدیم هستید تا انتهای مقاله با ما باشید تا با تفاوت کربنات سدیم سبک و سنگین به خوبی آشنا شوید. یکی از پرکاربردترین مواد در ...
2

بنزآلدهید

بنزآلدهید بنزآلدهید یا بنزآلدئید با فرمول شیمیایی C7H6O یک ترکیب شیمیایی از حلقهٔ بنزنی است که یک هیدروژن آن با یک آلدهید جایگزین شده است . بنزآلدهید بنزالدهید در دمای اتاق مایعی بی رنگ با بویی مثل بوی بادام زمینی است.  بنزالدهید ...
1

فنل فتالئین

فنل فتالئین (فنول فتالئین ) به انگلیسی Phenolphthalein یا فنل فتالین پودری ریزدانهٔ و سفیدرنگ و یک ترکیب شیمیایی با فرمول شیمیایی C20H14O4 با چهار گونه مولکول مختلف است.   فنل فتالئین بطور معمول بعنوان شناساگر یا معرفی برای اسید و بازها ...
0

آمینو اسید ها

آمینو اسید ها  Amino acids دسته بزرگی از ترکیب های آلی دارای هر دو گروه کربوکسیل COOH ، و آمینو NH2 ، هستند.برای نمونه گلایسین را نام می بریم. اهمیت آنها در این واقعیت تجربی نهفته است که پروتئین ها به طور ...
0